Resolute!

Chaplain Edward Smith

Listen to our Archives

sermon
Ekklesia: Impact through Order and Unity

Pastor Jerry ReaganFebruary 28, 2021

sermon
Ekklesia: Kingdom in Action-Part 2

Pastor Jerry ReaganFebruary 7, 2021

sermon
Ekklesia: Kingdom in Action

Pastor Jerry ReaganJanuary 24, 2021

sermon
Ekklesia: Upending the Gates of Hell

Pastor Jerry ReaganJanuary 17, 2021